2016 – Concursuri organizate pentru ocuparea posturilor vacante

  Documente necesare pentru înscrierea la concurs:  

  • formular de înscriere la concurs

  • adeverinţă vechime în muncă/specialitate

  • declaraţie pe propria răspundere (destituire)

  • declaraţie pe propria răspundere (poliţie politică)

 

19.12.2016

Secretariatul Consiliului Legislativ

– Referent, perioadă nedeterminată – 1 post

Tematica

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat contestaţie

Rezultat proba scrisă referent şi proba practică soferi

Barem corectare

Eşalonare proba practică şoferi 

Selecţie dosare

– Şofer I – 1 post

Tematica

 12.12.2016

Secretariatul Consiliului Legislativ

Direcţia Tehnico-Administrativă şi Registratură Generală:

– Expert parlamentar, perioadă nedeterminată – 1 post    Rectificare    Notă

Tematică generală

Tematica de specialitate

Rezultat final

Rezultat contestaţie

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Rezultat proba PC

Selecţie dosare 

Secţia de Evidenţă Oficială a Legislaţiei şi Documentare

Sectorul de Metodologie, Tehnică Legislativă şi Sistematizare a Legislaţiei:

– Expert parlamentar, perioadă nedeterminată – 2 posturi    Notă

 Tematică generală

Tematica de specialitate

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Rezultat proba PC 

Selecţie dosare

Sectorul de Evidenţă Oficială a Legislaţiei şi de Elaborare a Repertoriului Legislaţiei României:

– Expert parlamentar, perioadă nedeterminată – 1 post    Notă

Tematică generală

Tematica de specialitate

Candidaţi respinşi.

Rezultat proba PC 

Selecţie dosare

Sectorul de Republicări, Rectificări, Culegeri de Acte Normative – Codexuri:

– Expert parlamentar, perioadă nedeterminată – 1 post    Notă

Tematică generală

Tematica de specialitate

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Rezultat proba PC 

Selecţie dosare

Secţia de Drept Privat

Sectorul de Legislaţie Comercială:

– Expert parlamentar, perioadă nedeterminată – 1 post    Notă

 Tematică generală

Tematica de specialitate

Candidaţi respinşi.

Rezultat proba PC 

Selecţie dosare

Sectorul de Legislaţie privind Sănătatea, Protecţia Mediului şi Protecţia Consumatorului:

 Expert parlamentar, perioadă nedeterminată – 1 post    Notă

Tematică generală

Tematica de specialitate

Nu s-au înscris candidaţi.

05.12.2016

Secţia de Drept Public

Concurs promovare în funcţie publică de conducere:

 Consilier Şef Sector - 1 post

 Tematica de specialitate

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Selecţie dosare

Secţia de Drept Privat

Concurs promovare în funcţie publică de conducere:

– Consilier Şef Sector - 2 posturi

 Tematică legislaţie comercială

Tematică legislaţie agrară

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Selecţie dosare

Biroul Organizare, Resurse Umane şi Contencios

Concurs promovare în funcţie publică de conducere:

– Şef birou - 1 post

 Tematica de specialitate

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Selecţie dosare

Secţia de Drept Public

Concurs promovare în funcţie publică execuţie:

– Consilier - 1 post

 Tematica de specialitate

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Soluţionare contestaţie

Selecţie dosare

Secţia de Drept Privat

Concurs promovare în funcţie publică de execuţie:

– Consilier - 1 post

 Tematica de specialitate

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Selecţie dosare

Secţia de Evidenţă Oficială a Legislaţiei şi Documentare

Concurs promovare în funcţie publică de execuţie:

– Consilier - 3 posturi

 Tematica evidenţa oficială

Tematica republicări

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Selecţie dosare

Departamentul pentru Armonizarea Legislaţiei cu Reglementările Uniunii Europene

Concurs promovare în funcţie publică de execuţie:

– Consilier - 1 post

 Tematica de specialitate

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Selecţie dosare

16.06.2016

Secţia de Drept Public

– Consilier parlamentar - 1 post, perioadă nedeterminată

Tematica generală

Tematica de specialitate

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Rezultat proba PC

Analiză dosare 

28.03.2016

Secţia de Drept Privat

– Referent parlamentar - 1 post, perioadă nedeterminată

Tematica şi bibliografia

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Rezultat proba PC

Analiză dosare

Secretariatul Consiliului Legislativ

– Expert parlamentar cu atribuţii de arhivist - 1 post, perioadă nedeterminată

Tematica şi bibliografia

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Rezultat proba PC

Analiză dosare

03.03.2016

Secretariatul Consiliului Legislativ

– Secretar General - înalt funcţionar public - 1 post, perioadă nedeterminată

Tematica şi bibliografia

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Analiză dosare

29.02.2016

Secretariatul Consiliului Legislativ

– Şofer - personal contractual - 1 post, perioadă nedeterminată

Tematica şi bibliografia

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba practică

Selecţie dosare

26.02.2016

Secretariatul Consiliului Legislativ

– Bufetier - personal contractual - 1 post, perioadă nedeterminată

Tematica şi bibliografia

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Selecţie dosare

15.02.2016

Secţia de Evidenţă Oficială a Legislaţiei şi Documentare

– Expert parlamentar - 1 post, perioadă nedeterminată

Tematica şi bibliografia

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Analiză dosare