2017 – Concursuri organizate pentru ocuparea posturilor vacante

  Documente necesare pentru înscrierea la concurs:  

  • formular de înscriere la concurs

  • adeverinţă vechime în muncă/specialitate

  • declaraţie pe propria răspundere (destituire)

  • declaraţie pe propria răspundere (poliţie politică)

 
02.10.2017 Secţia de Drept Privat

Concurs de promovare în funcţie publică de conducere:

- Consilier Şef Sector - 1 post

Tematică specialitate

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Selecţie dosare

Secţia de Drept Public

Concurs de promovare în funcţie publică de execuţie:

- Consilier parlamentar - 1 post

Tematică specialitate

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Selecţie dosare

07.08.2017

 

Secţia de Drept Privat

Sectorul de Legislaţia Muncii şi Securităţii Sociale:

– Expert, perioadă nedeterminată - 1 post

Bibliografie generală

Tematica specială

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare (t.generală)

Barem corectare (t.specială)

Rezultat proba PC

Anunţ selecţie dosare

Replanificare interviu

Selecţie dosare

Sectorul de Legislaţie privind Sănătatea, Protecţia Mediului şi Protecţia Consumatorului:

– Expert, perioadă nedeterminată - 1 post

Bibliografie generală

Tematica specială

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare (t.generală)

Barem corectare (t.specială)

Rezultat proba PC

Anunţ selecţie dosare

Replanificare interviu

Selecţie dosare

– Referent, perioadă nedeterminată - 1 post

Tematica

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Rezultat proba PC

Anunţ selecţie dosare

Replanificare interviu

Selecţie dosare

Secţia de Evidenţă Oficială a Legislaţiei şi Documentare

Sectorul de Evidenţă Oficială a Legislaţiei şi de Elaborare a Repertoriului Legislaţiei României:

– Expert, perioadă nedeterminată - 1 post

Bibliografie generală

Tematica specială

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare (t.generală)

Barem corectare (t.specială)

Rezultat proba PC

Replanificare interviu

Selecţie dosare

Sectorul de Republicări, Rectificări, Culegeri de Acte Normative - Codexuri:

– Expert, perioadă nedeterminată - 1 post

Bibliografie generală

Tematica specială

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare (t.generală)

Barem corectare (t.specială)

Rezultat proba PC

Replanificare interviu

Selecţie dosare

04.08.2017

Biroul Organizare, Resurse Umane şi Contencios – Consilier, perioadă nedeterminată - 1 post

Tematica

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Rezultat probă PC

Selecţie dosare

Secţia de Drept Public – Referent, perioadă nedeterminată - 1 post

Tematica

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Rezultat probă PC

Selecţie dosare

19.06.2017

Secţia de Evidenţă Oficială a Legislaţiei şi Documentare

Direcţia de Studii şi Documentare - Serviciul Documentare:

– Referent, perioadă nedeterminată - 1 post

Tematica

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Rezultat probă PC

Rezultat contestaţie

Selecţie dosare

29.05.2017

Secretariatul Consiliului Legislativ

Direcţia Tehnico-Administrativă şi Registratură Generală:

– Consultant, personal contractual - 1 post

Tematica

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Selecţie dosare

Serviciul de Relaţii Externe, Protocol, Presă, Petiţii şi Relaţii cu Publicul:

– Consultant, personal contractual - 1 post

Tematica

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba practică

Barem corectare proba practică

Rezultat contestaţie

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Selecţie dosare