2018 – Concursuri organizate pentru ocuparea posturilor vacante

  Documente necesare pentru înscrierea la concurs:  

  • formular de înscriere la concurs

  • adeverinţă vechime în muncă/specialitate

  • declaraţie pe propria răspundere (destituire)

  • declaraţie pe propria răspundere (poliţie politică)

 
14.12.2018 Secretariatul Consiliului Legislativ

Concurs de promovare în funcţie publică de conducere:

– Şef Serviciu Tehnic Administrativ - 1 post

Tematică

Suspendare concurs

Rezultat selecţie dosare

16.01.2019 Secretariatul Consiliului Legislativ

Concurs de promovare în funcţie publică de conducere:

– Şef Serviciu Tehnic Administrativ - 1 post

– Detalii post

Tematică şi bibliografie