2019 – Concursuri organizate pentru ocuparea posturilor vacante

  Documente necesare pentru înscrierea la concurs:  

  • formular de înscriere la concurs

  • adeverinţă vechime în muncă/specialitate

  • declaraţie pe propria răspundere (destituire)

  • declaraţie pe propria răspundere (poliţie politică)

 
16.01.2019 Secretariatul Consiliului Legislativ

Concurs de promovare în funcţie publică de conducere:

– Şef Serviciu Tehnic Administrativ - 1 post

– Detalii post

Tematică şi bibliografie

Rezultat final

Rezultat interviu

Rezultat proba scrisă

Barem corectare

Rezultat selecţie dosare