Buletin de informare legislativă

Nr. 1/1998

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Douglas Bellis – Aprecieri asupra modalităților de redactare corectă a unui proiect de lege

1

● Andrei Popescu – Tratatul de la Amsterdam și problematica socială

4

● Lelioara Pena – Sinteză a legislației privind restituirea sau compensarea bunurilor naționalizate, expropriate ori confiscate abuziv, în fostele țări comuniste europene

7

● Doina Stroia – Sistem computerizat de evidență și gestiune a proiectelor de acte normative primite spre avizare la Consiliul Legislativ

37

● Victor Ionescu – Considerații generale asupra cadrului legal al relației medic-pacient în Marea Britanie

45

● Criterii de referință pentru elaborarea legilor și gestionarea reglementării în țările Europei Centrale și de Est (Document SIGMA)

53

II. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

75

● Legislație străină existentă în Serviciul Documentare. Bibliografie indexată

89

● Cărți recent intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

93