Buletin de informare legislativă

Nr. 1/1999

●  Valer Dorneanu – Consiliul Legislativ la trei ani de activitate

1

I. DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI LEGISLATIV INTERBELIC

 

● dr. Barbu B. Berceanu – Istoricul și natura Consiliului Legislativ

9

● Convorbire cu prof.univ.dr.Tudor R. Popescu despre Consiliul Legislativ interbelic

15

II. studii,  opinii,  informĂri

 

● dr. Victor Ionescu – Reexaminarea, sistematizarea și codificarea legislației

21

● dr. Mircea Preda – Acte juridice ale Guvernului

36

● dr. Andrei Popescu – Cartea de rezidență a cetățeanului unui stat membru al Uniunii Europene

49

*

 

● Dialog între frați: Vizita unei delegații a Consiliului Legislativ în Republica Moldova

54

III. DOCUMENTARE

 

● Regimul stării de urgență și al stării  de asediu, în diferite țări

56

● Konstantin Korkelia – Noi tendințe în ce privește relațiile dintre dreptul internațional și dreptul național, cu o referire specială la statele europene (traducere de Tudor Prelipceanu

75

IV. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

90

● Cărți recent achiziționate de  Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

107