Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2000

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● dr. Dumitru Țâncu – Aspecte de drept internațional privind succesiunea statelor

1

● Dana Popescu – Tratatele Consiliului Europei privind învățământul și legislația română

6

● Victoria Țăndăreanu, Svetlana Baciu, Tudor Prelipceanu – Prostituție și proxenetism. Studiu documentar de legislație comparată

10

II. DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI LEGISLATIV INTERBELIC

 

● Medalion: Ion Setlacec,  Prim-Președinte al Consiliului Legislativ în  perioada 1943-1948

36

● Ion Setlacec – Organizarea internațională a muncii. Conferință ținută la Radio București, în februarie 1945

38

III. DOCUMENTARE

 

● Tudor Prelipceanu – Consiliul de Stat din Olanda – Între tradiție și modernism

46

● Tudor Prelipceanu – O reformă a legislației penale din Marea Britanie ce vizează soluționarea dilemei utilizării forței [sinteză din "Legal Studies"

55

● dr. Andrei Popescu; dr. Ion Jinga – Dicționar  explicativ  de  termeni  comunitari  (literele A-B)

59

IV. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

70

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

84