Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2002

.pdf

● Dragoș ILIESCU – CONSILIUL LEGISLATIV – 6 ani de activitate

 

● Dragoș ILIESCU – „Buletinul de informare legislativă”: Cinci ani de activitate fructuoasă în peisajul publicațiilor juridice românești

1

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Ion M. Anghel; Iulian Poenaru – Considerații asupra Legii nr.704/2001 privind asistența judiciară internațională în materie penală

4

● Liviu-Marian Vîtc㠖 Regimul juridic al răspunderii civile pentru daune nucleare

10

● Delia Nițescu – Evaziunea fiscală

14

● Victoria Țăndăreanu; Svetlana Baciu; Tudor Prelipceanu – Uniunea Europeană: egalitatea șanselor între femei și bărbați

24

II. Din trecutul consiliului legislativ

 

● Medalion: Ioan Ceterchi: O personalitate complexă preocupată de fundamentarea științei juridice. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

42

V. referințe bibliografice

 

● Repertoriul legislației României. Evidență oficială. Ediția a VI-a, 2002

48

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

51

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

58