Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2005

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Cezar MANDA – Implementarea acquis-ului comunitar - coordonată esențială a îndeplinirii criteriului capacității administrative în procesul integrării europene a Românie

3

● Andrei Popescu – Influența convențiilor internaționale ale muncii asupra legislației române a muncii și securității sociale

12

● Vasile Val POpa – Proiectul Codului civil la confluența dorinței, a necesității și a posibilității

17

II. Din  trecutul  consiliului  legislativ

 

● Medalion: Constantin C. Angelescu – O prezență activă la Consiliul Legislativ interbelic.  Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

28

● Restitutio: Constantin C. Angelescu: Valoarea juridică a eratelor publicate în Monitorul Oficial

31

● Aniversare: acad. Vasile Stănescu, fost șef de secție la Consiliul Legislativ, la 80 de ani

38

III. noi  apariții  editoriale

 

● Victor Babiuc ispitit de Vasile V. Popa – Legea în tranziție, București, Editura All Beck, 2005, 108p. (Sorin Popescu și Izabella Navroțchi)

39

● Francis Kessler, Jean-Philippe Lhernould, Andrei Popescu – Securitatea socială a lucrătorilor migranți în cadrul Uniunii Europene, București, Editura Lumina Lex, 2005, 427p. (Bogdan Dobrescu)

40

● Revista de executare silită, anul I, nr.1/2004 (Traian Andreescu)

41

IV. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele românești de drept (semestrul II 2004). Bibliografie indexată și adnotată

42

*

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

49

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

56