Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2006

.pdf

CONSILIUL  LEGISLATIV  –  10  ANI  DE ACTIVITATE

 

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Dragoș Iliescu – La zece ani de activitate, actualul Consiliu Legislativ între tradiție și modernitate

3

● Sorin Popescu, Izabella Navroțchi –  Informatizarea sistemului de evidență a legislației din România

8

● Andrei Popescu – Rolul Consiliului Legislativ în procesul armonizării legislației române cu acquis-ul comunitar. Realități și perspective

13

● Ion M. Anghel – Succesiune sau continuitate în cazul Uniunii Europene

26

● Bogdan Dobrescu – Prezența Consiliului Legislativ în spațiul juridic european

30

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: George G. Mârzescu – creatorul Consiliului Legislativ interbelic. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

35

III. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul II 2005). Bibliografie indexată și adnotată

43

*

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

50

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

58