Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2007

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Sorin Popescu, Victoria ȚĂNDĂREANU – Securitatea juridică și complexitatea dreptului în atenția Consiliului de Stat francez

3

● Bogdan DOBRESCU – Rolul Consiliilor de Stat din Europa în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale

7

● Svetlana BACIU - Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor administrative supreme ale Uniunii Europene

12

● Alina ANDRONE – Alegerile pentru Parlamentul European: studiu documentar de legislație comparată cu o scurtă prezentare a Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, modificată și completată prin O.U.G. nr. 1/2007

15

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Paul I. Demetrescu – specialist de excepție în domeniul dreptului comercial. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

31

● Restitutio: Paul I. Demetrescu: Introducere la Raportul Consiliului Legislativ asupra proiectului de Cod comercial

35

III. noi  apariții  editoriale

 

● Freedom of association of workers and employers in the countries of the European Union [Libertatea de asociere a lucrătorilor și patronilor, în țările Uniunii Europene] Madrid, 2006, 753 p. (Victoria Țăndăreanu)

39

IV. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul II 2006). Bibliografie indexată și adnotată

41

*

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

48

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

57