Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2008

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Andrei POPESCU - Tratatul de la Lisabona – un tratat modificator și reformator  al Uniunii Europene

3

● Sorin POPESCU – Protecția datelor personale, o noutate în viața juridică românească

12

● Liviu-Marian VÎTCĂ – Necesitatea simplificării cadrului de reglementare a societăților comerciale, preocupare constantă a Comisiei Europene și impactul acestei simplificări asupra reglementărilor naționale

15

● Ionuț MAZÂLU – Aspecte privind impactul Acordului de asistență judiciară reciprocă dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii asupra reglementării românești în materie

22

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Octavian CĂPĂȚÎNĂ – jurist de excepție, cu o activitate științifică situată mereu la nivelul cel mai înalt. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

27

III. noi  apariții  editoriale

 

● Constanța Călinoiu, Victor Duculescu – Drept constituțional european, București, Editura Lumina Lex, 2008, 328 p. (Sorin Popescu, Maria Luiza Teau)

34

● Sorin Popescu, Cătălin Ciora, Victoria Țăndăreanu – Aspecte practice de tehnică și evidență legislativă, București, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, 2008, 207 p. (Victor Diaconu)

36

● Octavian Căpățîn㠖 Publicitatea comercială, București, Editura Universul Juridic, 2007, 86 p. (Alina Androne)

39

● Diplomați ai României, Iași, Editura Junimea, 2007, 548 p. (Bogdan Dobrescu)

40

IV. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul II 2007). Bibliografie indexată și adnotată

41

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

51

● Cărți  recent  achiziționate de  Biblioteca  Consiliului  Legislativ.  Bibliografie indexată

61