Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2009

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Ionuț Mazâlu – Apropierea legislațiilor penale ale statelor din Uniunea Europeană

3

● Caliopi Albu, Traian Andreescu – Unele considerații teoretice și practice privind conceptul „învestit cu exercițiul autorității publice” și conținutul acestuia în actele normative cu caracter general și în cele cu caracter special

12

● Raluca DINU – Scurte considerații privind formarea și autonomia convenției arbitrale (I)

 

● Svetlana BACIU – Transpunerea normelor comunitare în dreptul național (prezentare a studiului elaborat de Consiliul de Stat francez)

17

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: CORNELIU RUDESCU – un jurist de seamă al Consiliului Legislativ interbelic, care a cunoscut, pentru convingerile sale, represiunea comunistă. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

33

● Restitutio: Fragmente dintr-un articol al lui Corneliu Rudescu, publicat în „Parlamentul românesc”, nr.246-249 din 31 octombrie 1937

36

III. noi  apariții  editoriale

 

● Constituția României : Comentariu pe articole, București, Editura C.H. Beck, 2008, 1507 p. (Cătălin Ciora)

41

● Vasile Stănescu – Globalizarea: spre o nouă treaptă de civilizație ...Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2009, 495 p. (Sorin Popescu, Victor Diaconu)

45

● Sorin Popescu, Tudor Prelipceanu – A doua carte cu personalități ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului, București, Editura Lumina Lex, 2008, 416p. (Andrei Popescu)

47

● Ioan Alexandru – Drept administrativ european, București, Editura Universul Juridic, 2008, 384 p. (Benonica Vasilescu)

49

● Revista „Drepturile omului”, editată de Institutul Român pentru Drepturile Omului – I.R.D.O. (Cătălin Ciora)

51

IV. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul II 2008). Bibliografie indexată și adnotată

53

*

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

60