Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2010

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Mihail UDROIU – Unele reflecții asupra reglementării sistemului procedural în proiectul noului Cod de procedură penală

3

● Niculina VRÎNCEANU – Succinte considerații asupra recentului Tratat de la Lisabona

8

● Marin VOICU – Imunitatea parlamentară în dreptul european și în jurisprudența CEDO (studiu documentar - sinteză)

16

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: ADRIAN MĂRĂȘOIU – deschizător de drumuri în domeniul reformării conceptului juridic al dreptului de proprietate. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

28

● Restitutio: Academicianul VASILE STĂNESCU la 85 de ani: cuvânt rostit cu prilejul sărbătoririi acestuia de către Academia Română

33

III. noi  apariții  editoriale

 

● Mihail M. Andreescu – Facultatea de Drept a Universității din București: 1859-2009: file de istorie, București, Editura Monitorul Oficial, 2009, 312 p. (Alina Palomino Tuero)

37

● George G. Vrăbiescu – Cursuri de drept procesual penal și de criminalistică. Prelegeri studii, articole, comentarii și opinii juridice / Nicolae G. Vrăbiescu - Articole, comentarii și opinii juridice, sociale și politice, București, Editura Themis Cart, 2009, 808 p. (Tudor Prelipceanu)

39

● Bogdan Aurescu – Avanscena și culisele Procesului de la Haga: memoriile unui tânăr diplomat, București, Editura Monitorul Oficial, 2009, 254 p. (Emilian Cercel)

41

IV. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul II 2009). Bibliografie indexată și adnotată

43

*

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

49

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

60