Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2011

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Niculina VRÂNCEANU – Considerații privind o eventuală modificare a Tratatului de la Lisabona

3

● Ramona Delia POPESCU – Opinii doctrinare privind formele de manifestare a opoziției în activitatea parlamentară

8

● Mădălina Elena MIHĂILESCU – Considerații privind unele cazuri de neaplicare a sancțiunilor contravenționale

15

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Barbu B. Berceanu – colaborator de seamă al actualului Consiliu Legislativ. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

20

III. noi  apariții  editoriale

 

● Ioan Vida – Curtea Constituțională a României. Justiția politicului sau politica justiției?, București, Editura Monitorul Oficial, 2011 (Cătălin Ciora)

24

● Genoveva Vrabie – Le régime politique et constitutionnel de la Roumanie post-décembriste – Regimul politic și constituțional al României post-decembriste, Iași, Editura Institutului European, 2010, 450 p. (Lucica Violeta Niculae)

26

● Dumitru A. P. Florescu, Adrian Bortea – Medierea, București, Editura Universul Juridic, 2010, 222 p. (Emil Cercel)

28

● Titus Prescure, Radu Crișan – Arbitrajul comercial. Modalitate alternativă de soluționare a litigiilor patrimoniale, București, Editura Universul Juridic, 2010, 381 p. (Raluca Dinu)

30

IV. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul II 2010). Bibliografie indexată și adnotată

32

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

36

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

48