Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2012

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Mihaela CIOCHINĂ – Aspecte teoretice și practice privind dreptul de inițiativă legislativă al parlamentarilor

3

● Sorin POPESCU, Izabella NAVROȚCHI – Repertoriul legislației României – Evidență Oficial㠖 Ediția a XVI-a  

10

● Ionuț MAZALU – Considerații privind infracțiunile de fals. Infracțiunile de fals material în înscrisuri oficiale și fals intelectual în noul Cod penal

16

● Lucica Violeta NICULAE – Logodna la români, de la originile scrise cunoscute până la noul Cod Civil

22

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: IOAN G. LIPOVANU – Un fin specialist în drept internațional privat. Prezentare realizată de Sorin POPESCU și Tudor PRELIPCEANU

29

III. noi  apariții  editoriale

 

● Ramona Delia Popescu – Răspunderea Parlamentului în Dreptul constituțional, București, Editura C.H.Beck, 2011, 480 p. (Maria Luiza Manea) 

33

● Virginia Vedinaș – Orgii procedurale, București, Editura Universul Juridic, 2010, 87 p. (Lucica Violeta Niculae)

35

● Giorgiu Coman – Concurența în dreptul intern și european, București, Editura Hamangiu, 2011, 399 p. (Raluca Dinu)

36

● Vasile Stănescu – Spațiul public. Gestionare și comunicare..., București, Editura Universul Juridic, 2012, 286 p. (Sorin Popescu; Ingrid Ispas)

38

IV. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

41

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești. Bibliografie indexată și adnotată (semestrul II 2011)

51