Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2013

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Sorin POPESCU, Izabella Nina NAVROȚCHI – Repertoriul legislației României – evidență oficial㠖 ediția a XVII - a

3

● Cătălin CIORA – Simplificarea legislativă la nivelul Uniunii Europene  

7

● Luiza MANEA, Lucica Violeta NICULAE – Limitele revizuirii constituționale. Studiu documentar de legislație comparată

12

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: In memoriam Mihai Constantinescu – un jurist de excepție și distins om de cultură. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

17

III. noi  apariții  editoriale

 

● Dumitru A.P. Florescu, Monica Rotaru, Mihaela Olteanu, Marieta Safta, Andreea Martinescu – Exproprierea pentru cauză de utilitate publică, editura Universul Juridic, 2013, 190 p. (Ingrid Ispas) 

21

● Mihaela Augustina Dumitrașcu – Dreptul Uniunii Europene și specificitatea acestuia, București, Editura Universul Juridic, 2012, 262 p. (Adina Alexandrescu) 

23

● Ion Gâlea – Tratatele Uniunii Europene. Comentarii și explicații, București, ediția a II-a, Editura C.H. Beck, 2012, 549 p. (Cătălin Ciora)

24

● Verginia Vedinaș, Daniela Ciochin㠖 Apel la demnitate și normalitate, București, Editura Universul Juridic, 2012, 117p. (Lucica Violeta Niculae)

26

Iv. manifestări științifice

 

● Dezbaterea științifică națională Revizuirea Constituției: necesitate, oportunitate, obiective posibile

27

● Manifestare științifică omagială, dedicată centenarului nașterii prof. univ. dr. Tudor R. Popescu (1913 –2009)

28

V. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul II 2012). Bibliografie indexată și adnotată

29

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

35

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată 

47