Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2014

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Luiza Manea – Efectele juridice ale acceptării tacite în cadrul procesului legislativ, la inițierea, avizarea, dezbaterea, votarea, adoptarea și publicarea actelor normative

3

● Madeleine Ploștinariu – În legătură cu unele propuneri de rectificare transmise spre avizare Consiliului Legislativ în anul 2013

16

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Mihail Măgureanu – locțiitor de prim-președinte al Consiliului Legislativ interbelic, victimă a represiunii comuniste. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

21

● Medalion: Gheorghe M. Țigăeru – Un susținător permanent al dreptului comercial. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

24

III. noi  apariții  editoriale

 

● Drumul spre libertate – De la cunoașterea senzorială la transcunoaștere – acad. Vasile Stănescu – Universul Juridic, București, 2014 (Sorin Popescu, Ingrid Ispas)

28

Iv. MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

 

● Seminarul “Dezvoltarea dreptului administrativ în Europa: convergență naturală sau uniformitate impusă?” desfășurat la Haga, 29 noiembrie 2013 (Cătălin Ciora)

33

V. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

35

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul II 2012). Bibliografie indexată și adnotată

42