Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2015

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Roxana Popescu – De la „Cartea Verde privind protecția penală a intereselor financiare comunitare și crearea unui Procuror European" la „Propunerea de Regulament de instituire a Parchetului European"

3

● Izabella Nina Navroțchi – Noile coduri în jurisprudența Curții Constituționale. Decizii de admitere (II)

8

● Maria Luiza Manea, Alina Istudor – Republicarea actelor normative – probleme actuale și de perspectivă

15

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Gheorghe Puricel – un jurist de excepție, cu o bogată practică judiciară. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

30

III. noi  apariții  editoriale

 

● In memoriam Octavian Ionescu (1901-1990). Volum îngrijit de Tudorel Toader, Marina Mureșanu Ionescu, Lucian Ionescu, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza", 2014, 550 p. (Tudor Prelipceanu)

32

● Vasile Stănescu – Elogiul tăcerii, București, Editura „Universul Juridic", 2015, 149 p. (Lucica-Violeta Niculae)

34

Iv. MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

 

● Academicianul Vasile Stănescu – 90 de ani de viață. (Sorin Popescu, Tudor Prelipceanu)

36

● Academicianul Ion Dogaru – 80 de ani de viață (Sorin Popescu, Mihaela Bora)

38

● 25 de ani de la renașterea Uniunii Juriștilor (Democrați) din România (Sorin Popescu)

40

● Seminarul "Rețeaua de informații a ACA-Europe", Brno, 7 noiembrie 2014 (Liviu Vîtcă)

42

● Conferințe naționale și internaționale cu participarea reprezentanților Consiliului Legislativ (Cătălin Ciora)

43

● Delegații străine în vizită la Consiliul Legislativ (Bogdan Dobrescu)

45

*

*     *

 

● Premiile Uniunii Juriștilor din România 2014

46

V. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul II 2012). Bibliografie indexată și adnotată

47

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

56