Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2016

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Izabella Nina NAVROȚCHI – Noile Coduri în jurisprudența Curții Constituționale. Decizii de admitere (IV)

3

● Eduard CĂLINOIU – Profilul Republicii Moldova în raport cu dreptul Uniunii Europene 

11

● Cristina PĂIȘ – Regionalizarea – concept și modele de regionalizare

19

● Marian ENACHE – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

24

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: TUDOR VIANU: membru al Consiliului Legislativ interbelic. Un aspect inedit din valoroasa sa activitate profesională. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

33

III. noi  apariții  editoriale

 

● VALER DORNEANU la 70 de ani, Sfântu Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2015 (Sorin POPESCU)

38

● Ioan Alexandru – Autocrația electivă vs Democrația parlamentară, București, Editura Universul Juridic, 2015 (Cristina PĂIȘ)

40

Iv. MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

 

● Înființarea Academiei de Științe Juridice din România (Mirela PAVEN)

42

● Seminarul Asociației Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea European㠖 Bruxelles, 11 decembrie 2015 (Cătălin CIORA)

43

v. PREZENTARE SELECTIVă A UNOR ARTICOLE DIN REVISTELE DE DREPT STRĂINE

 

● Lucica-Violeta NICULAE – Gestionarea teritoriului – o permanentă reformă (I) (sinteză din Revue du droit public nr. 5/2015)

44

● Lucica-Violeta NICULAE – Cetățenia Uniunii Europene (sinteză din Revue trimestrielle de droit européen nr. 3/2015)

52

VI. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul II 2012). Bibliografie indexată și adnotată

55

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

69