Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2017

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Cătălin CIORA – Considerații privind instituția abrogării în viziunea Legii nr. 24/2000

3

● Ioan VIDA – Referendumul național – formă de manifestare a democrației semidirecte

8

● Izabella Nina NAVROȚCHI – Noile Coduri în jurisprudența Curții Constituționale. Decizii de admitere (VII)

10

● Monica NEAGU, Mariana COJOCARU – Decizii de admitere a recursului în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunțate de către Înalta Curte de Casație și Justiție în materie penală, în anul 2016

17

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Alexandru Djuvara – jurist distins, de o cultură vastă și variată, preocupat de întemeierea Consiliului Legislativ. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

26

III. ReVISTA REVISTELOR

 

Prezentare selectivă a unor articole din revistele de drept românești

28

Iv. noi  apariții  editoriale

 

● Augustin FUEREA – Dreptul Uniunii Europene. Principii, acțiuni, libertăți, București, Editura Universul Juridic, 2016 (Mirela PAVEN)

34

● Cătălin-Silviu SĂRARU – Drept administrativ. Probleme fundamentale ale dreptului public, București, Editura C.H. Beck, 2016 (Mirela PAVEN)

35

● Bogdan DIMA – Sisteme de guvernare în democrațiile din centrul și sud-estul Europei, București, Editura Hamangiu, 2015 (Mirela PAVEN)

36

V. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul II 2016). Bibliografie indexată și adnotată

37

● Articole din revistele de drept străine intrate recent în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

41

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

48