Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2019

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Marieta CĂLINA – Considerații generale cu privire la Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

3

● Lucica-Violeta NICULAE, Cristina PĂIȘ – Selecție din avizele Consiliului Legislativ pe semestrul I 2018

6

● Monica NEAGU, Mariana COJOCARU – Decizii de admitere a recursului în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunțate de către Înalta Curte de Casație și Justiție în materie civilă și de contencios administrativ, în anul 2018

31

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Istrate Micescu: un mare avocat și renumit profesor universitar, consilier temporar al Consiliului Legislativ interbelic. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

45

III. ReVISTA REVISTELOR

 

Prezentare selectivă a unor articole din revistele de drept românești (Cristina PĂIȘ, Lucica-Violeta NICULAE)

50

Iv. apariții  editoriale

 

● Curtea Constituțională a României, Curtea Constituțională a Republicii Moldova – Preeminența dreptului și controlul de constituționalitate între tradiție și modernitate, Valer Dorneanu, Mihai Poalelungi (coordonatori), București, Editura Hamangiu, 2018 (Cristina PĂIȘ)

58

● Mircea Duțu – Un secol de stat unitar și drept național (1918-2018). Perspective istorice cultural-științifice, București, Editura Academiei Române, Editura Universul Juridic, 2018 (Lucica-Violeta NICULAE)

60

● Enciclopedia Juridică Română, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, Academia Român㠖 Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Iosif R. Urs, Mircea Duțu (coord. generali), București, Editura Academiei Române, Editura Universul Juridic, 2018 (Mirela PAVEN)

62

Vi. manifestări științifice

 

● Premiile Uniunii Juriștilor din România pentru anul 2018 (Sorin POPESCU)

64

Vii. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate recent în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

66