Buletin de informare legislativă

Nr. 1/2020

.pdf

I. STUDII, OPINII, INFORMĂRI

 

● Eduard CĂLINOIU – Consecința Brexit-ului asupra competenței CJUE de a pronunța hotărâri preliminare

3

● Cristian SIMA – Considerații privind sistemul electoral la alegerile parlamentare din România

9

● Izabella Nina NAVROȚCHI – Noile Coduri în jurisprudența Curții Constituționale. Decizii de admitere (VIII)

15

● Sorin POPESCU – Repertoriul Legislației României, ediția a XXIV-a

23

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Paul Negulescu – părinte al dreptului administrativ român, susținător al înființării unei instituții juridice similare Consiliului Legislativ. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

28

III. ReVISTA REVISTELOR

 

Prezentare selectivă a unor articole din revistele de drept românești (Cristina PĂIȘ)

31

Iv. apariții  editoriale

 

● Ștefan DEACONU; Marian ENACHE – Votul la români. O incursiune în evoluția sistemelor electorale din România, București, Editura C.H. Beck, 2019 (Sorin POPESCU, Lucica-Violeta NICULAE)

39

● Autoritatea Electorală Permanent㠖 1919. Primele alegeri parlamentare din România Mare, București, Editura Monitorul Oficial, 2019 (Mirela PAVEN)

41

● Universitatea din București - Facultatea de Drept – Albumul decanilor. 1859-2008, București, Editura Hamangiu, 2019 (Sorin POPESCU)

42

● Smaranda ANGHENI – Drept comercial. Tratat, București, Editura C.H. Beck, 2019 (Lucica-Violeta NICULAE)

43

● Alexandru Cristian ȘTRENC, Bucura IONESCU, Gheorghe GHEORGHIU – Dreptul brevetului. Tratat, București, Editura Universul Juridic, 2019 (Cristina PĂIȘ)

45

● Cristian PAZIUC – Răspunderea contractuală. O analiză juridică și economică, București, Editura Universul Juridic, 2019 (Cristina PĂIȘ)

47

V. manifestări științifice

 

● Gala Premiilor Științifice a Uniunii Juriștilor din România pe anul 2019, ediția a 28-a (Sorin POPESCU, Lucica-Violeta NICULAE)

49

● Lansare de carte – Constituția României. Comentariu pe articole. Ediția 2. Coordonatori: Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu (Lucica-Violeta NICULAE)

52

Vi. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate recent în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

53