Buletin de informare legislativă

Nr. 2-3/1997

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● prof. Marceau Long (fost vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Franceze și secretar general al Guvernului) – Consiliul de Stat al Republicii Franceze și funcția sa consultativă: de la consultare la decizie

1

*

 

● Dragoș Iliescu – Concordanța legislației cu prevederile și principiile Constituției - obiectiv al Consiliului Legislativ

12

● Sorin Popescu – Alegerea  categoriei de acte  normative în vederea reglementării relațiilor sociale

16

● Andrei Popescu – Unele considerente de concepție legislativă privind elaborarea unei legislații moderne în domeniul muncii și protecției sociale

20

● Ioan Costescu – Programul Consiliului Legislativ pentru constituirea unui sistem de informatică legislativă

29

● Ilariu Mrejeru – Sistematizarea  conținutului  și stabilirea  structurii  proiectului  de  act normativ

33

● Directiva Consiliului Uniunii Europene 94/33 din 22 iunie 1994 referitoare la protecția tinerilor în procesul muncii

39

   ● Referendum. Documentar

41

   ● Asociații și fundații. Documentar

68

   ● Donație și sponsorizare. Documentar

84

II. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

91

● Legislație străină existentă în Serviciul Documentare. Bibliografie indexată

95

● Cărți recent intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

102