Buletin de informare legislativă

Nr. 2/1998

● Raport asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 1997

1

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Andrei Popescu – Reglementările comunitare privind dreptul muncii

27

● Victor Ionescu, Victoria Țăndăreanu, Izabella Navroțchi – Răspunderea ministerială

49

II. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

61

● Eveniment editorial

87