Buletin de informare legislativă

Nr. 2/1999

● Raport asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 1998

1

I. DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI LEGISLATIV INTERBELIC

 

● Medalion: Mihail Eliescu – Alcătuitorul neîntrecut de texte de legi

59

● Mihail Eliescu – Înstreinarea Codului Civil

63

II. DOCUMENTARE

 

● Anne Jeannot-Gasnier – Contribuția Consiliului Legislativ francez la funcția legislativă. Traducere din "Revue du droit public

67

III. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

100

● Cărți recent achiziționate de  Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

109