Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2000

● Raport asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 1999

1

I. DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI LEGISLATIV INTERBELIC

 

● Medalion: Petre Paul Anca (1902-1980): Un reputat civilist

51

II. DOCUMENTARE

 

● Gestionarea crizelor: Studiu documentar de legislație comparată

56

III. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

73

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

87