Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2001

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Victor Ionescu – Justiție

1

● Dumitru Țâncu – Preocupări actuale privind codificarea dreptului internațional cutumiar

28

● Dana Popescu – Corelații între Legea învățământului (Legea nr.84/1995 și O.G. nr.102/1998) și cea a formării profesionale a adulților (O.G. nr.129/2000)

34

● Cezar Manda – Raporturile Avocatului Poporului cu sistemul administrației publice din România. Natura și efectele juridice ale Recomandărilor ombudsmanului

38

● Victoria Țăndăreanu; Svetlana Baciu; Tudor Prelipceanu – Instituția juraților în România antebelică : Opinii pro și contra

48

*

 

● Seminar european privind activitatea de lobby

69

II. DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI LEGISLATIV INTERBELIC

 

● Medalion: Alexandru N. Gane: Prim-președinte al Consiliului Legislativ (1926-1938)

71

● Alexandru N. Gane – Tehnica legislativă

72

III. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

74

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

83