Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2002

.pdf

● Raport asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2001

1

I. Din trecutul consiliului legislativ

 

● Medalion: Ion Nestor: O viață dedicată dreptului comercial. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

36

II. noi  apariții  editoriale

 

● Les régimes politiques des pays de l’Union Européenne et de la Roumanie, București, Editura “Monitorul Oficial”, 2002, 413 p. (Sorin Popescu și Victoria Țăndăreanu)

43

● Paul Mircea Cosmovici, Roxana Munteanu – Dreptul european al concurenței. Înțelegerile dintre întreprinderi. Reguli generale. București, Editura Academiei Române, 2001, 588p. (Sorin Popescu și Florin Constantinescu)

44

● Corneliu Manda, Cezar Manda – Dreptul colectivităților locale, București, Editura Lumina Lex, 2002, 418 p. (Daniela Niculescu)

46

● Emanuel Albu – De la Înalta Curte de Casație la Curtea Supremă de Justiție: O istorie a legilor de organizare și funcționare: 1861-2001. București, Monitorul Oficial, 2001, 403 p. (Victoria Țăndăreanu)

47

III. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

48

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

59