Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2004

.pdf

I. Raport  asupra  activitĂȚIi  desfĂȘurate  de Consiliul  Legislativ  În  anul  2003

3

II. Din  trecutul  consiliului  legislativ

 

● Medalion: Costache Cazacu, unul dintre merituoșii întemeietori ai evidenței legislative în România postbelică. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

38

● Costache Cazacu, juristul complet, susținător ferm al ideii de drept și justiție. Evocare realizată de Victor Ionescu

42

III. agenda  consiliului  legislativ

44

Iv. noi  apariții  editoriale

 

● Repertoriul legislației României – Evidență oficială (elaborat de Consiliul Legislativ). Ediția a VIII-a, București, Editura Lumina Lex, 2004, 2262 p.

46

● Buletinul științific nr. 13, 2004, editat de Universitatea “Mihail Kogălniceanu”, Iași

49

V. referințe bibliografice

 

Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

50

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

62