Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2005

.pdf

I. Raport asupra activitĂȚIi desfĂȘurate de Consiliul Legislativ În anul 2004 

3

II. Din trecutul consiliului legislativ

 

● Medalion: Constantin Antoniade – Un aristocrat „de merite și de talente” în lumea juridică românească. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

40

III. agenda consiliului legislativ

44

IV. noi  apariții  editoriale

 

● Repertoriul legislației României - Evidență oficială (elaborat de Consiliul Legislativ). Ediția a IX-a, București, Editura Lumina Lex, 2005, 2246 p.

47

● Vincent Berger – Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Ediția a 5-a în limba română. București, Institutul Român pentru Drepturile Omului, 2005, 829 p. (Sorin Popescu și Victor Diaconu)

50

● Ion M. Anghel – Dreptul tratatelor: Addendum: Comentarii asupra Legii nr.590/2003 privind tratatele, București, Editura Lumina Lex, 2005, 400 p. (Victor Diaconu) 

52

● Vasile V. Popa, Liviu Vâtc㠖 Drepturile omului, București, Editura All Beck, 2005, 255 p. (Traian Andreescu)

54

● Buletin științific nr. 14/2005, Universitatea "Mihail Kogălniceanu", Iași, Editura "Cugetarea", 2005 (Izabella Navroțchi și Cristina Baltag)

56

V. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

57

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată 

67