Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2006

.pdf

I. Raport asupra activitĂȚIi desfĂȘurate de Consiliul Legislativ În anul 2005

3

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Alexandru Volanschi – un apărător neclintit al legalității.  Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

40

III. agenda  consiliului  legislativ

45

IV. noi  apariții  editoriale

 

● Sorin Popescu, Tudor Prelipceanu – Personalități ale Consiliului Legislativ   de-a lungul timpului. Ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Editura Lumina Lex, 2006, 430 p. (Laurențiu Minescu)

47

● Mircea Preda – Comunele și orașele României, București, Editura All Beck, 2005, 658 p. (Adriana Măndicescu)

50

● Ion M. Anghel – Personalitatea juridică și competențele Comunităților Europene/Uniunii Europene, București, Editura Lumina Lex, 2006, 304 p. (Dumitru Țâncu)

51

● Repertoriul legislației României – Evidență oficial㠖 (elaborat de Consiliul Legislativ). Ediția a X-a, București, Editura Lumina Lex, 2006, 2375 p.

53

● Buletin științific nr. 15/2006, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iași, Editura „Cugetarea”, 2006, 280 p. (Svetlana Baciu)

56

V. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

58

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

66