Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2007

.pdf

● Raport asupra activitĂȚIi desfĂȘurate de Consiliul Legislativ În anul 2006

3

I. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Contribuția de seamă a unor juriști de marcă, consilieri temporari ai Consiliului Legislativ interbelic, la unificarea Codului penal și a celui de procedură penală. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

56

II. noi  apariții  editoriale

 

● Repertoriul legislației României: Evidență oficială (elaborat de Consiliul Legislativ). Ediția a XI-a, București, Regia autonomă Monitorul Oficial, 2007, 1456 p

70

● Mircea Preda – Drept administrativ. Partea generală. Ediția a IV-a, București, Editura Lumina Lex, 2006, 356 p. (Adriana Măndicescu)

73

● Mircea Preda, Benonica Vasilescu – Drept administrativ. Partea specială, București, Editura Lumina Lex, 2007, 334 p. (Adriana Măndicescu)

75

● Ion M. Anghel – Personalitatea juridică și competențele Comunităților Europene/Uniunii Europene. Ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Editura Lumina Lex, 2007, 304 p. (Victor Diaconu)

76

III. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

78

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

87