Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2009

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Liviu-Marian VÎTC – Proiectul Cadrului comun de referință în materia dreptului privat european: baza de pornire a viitorului Cod civil european

3

● Elena CISMARU – Proiectul Codului penal și proiectul Codului de procedură penală - o prezentare generală

8

● Niculina VRÎNCEANU – Câteva considerații privind interferența proiectului de Cod civil cu acquis-ul comunitar

10

● Raluca DINU – Scurte considerații privind formarea și autonomia convenției arbitrale (II)

17

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: VIRGIL ECONOMU – membru de valoare al Consiliului Legislativ interbelic, coautor al Codului civil unificat. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

26

● Restitutio: N. HIOTT – Cum ar putea fi consultat mai cu folos Consiliul Legislativ

26

III. noi  apariții  editoriale

 

● Vera Popescu, Nicolae Popescu – Profesorul Tudor R. Popescu. Notițe biografice strict personale și de suflet ordonate și puse în text. Magistrul, ed. a 2-a, Craiova, Editura Themis, 2008, 322 p. (Tudor Prelipceanu)

34

● Andrei Popescu, Ion Diaconu – Organizații europene și euroatlantice, București, Editura Universul Juridic, 2009, 362 p. (Victor Diaconu)

35

● Pagini din diplomația României („semper fidelis patriae”), vol. I, sub coordonarea prof. univ. dr. Ion M. Anghel, dr. Lucian Petrescu și dr.Valeriu Tudor, Iași, Editura Junimea, 2009, 528 p. (Svetlana Baciu)

36

● Mihail Udroiu, Radu Slăvoiu, Ovidiu Predescu – Tehnici speciale de investigare în justiția penală, București, Editura C.H. Beck, 2009, 225 p. (Sorin Popescu, Traian Andreescu)

36

IV. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

37

*

 

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

41