Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2010

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Luiza MANEA – Acceptarea tacită în sistemele constituționale ale statelor membre ale Uniunii Europene

3

● Alina PALOMINO TUERO, Svetlana BACIU – Mandatul parlamentar

16

● Raluca DINU – Forme de jurisdicții penale internaționale

24

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: GEORGE G. VRĂBIESCU – contribuție de seamă la dezvoltarea dreptului penal și procedurii penale în România. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

35

● Restitutio: GEORGE G. VRĂBIESCU – Consiliul Legislativ și garantarea libertății individuale în raport cu proiectul Codului de procedură penală

43

III. noi  apariții  editoriale

 

● Benonica Vasilescu – Drept administrativ: curs universitar, București, Editura Universul Juridic, 2009, 397 p. (Gabriela Dudeanu)

46

● Gheorghe Iancu – Proceduri constituționale: drept procesual constituțional, București, Monitorul Oficial, 2010, 424 p. (Mihaela Ciochină)

48

● Marin Voicu – Uniunea Europeană înainte și după Tratatul de la Lisabona, București, Editura Universul Juridic, 2009, 263p. (Alina Istudor)

50

IV. manifestări științifice

 

● Manifestări științifice cu participarea reprezentanților Consiliului Legislativ (Cătălin Ciora)

52

V. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

54

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

62