Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2011

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Camelia TOMESCU – Atribuțiile șefului de stat în cadrul regimului parlamentar din statele membre ale Uniunii Europene

3

● Simona ȘANDRU – Regimul juridic aplicabil unei noi instituții în România: responsabilul cu protecția datelor personale

10

● Raluca DINU – Arbitrajul internațional: delimitări de competențe între Curtea permanentă de arbitraj, Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării și mecanismele jurisdicționale NAFTA

25

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Constantin (Dinu) Cunescu – unul dintre cei mai apreciați consilieri juridici dinsistemul de comerț exterior românesc, consilier temporar la cel de-al doilea Consiliu Legislativ. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

36

III. noi  apariții  editoriale

 

● Ion Deleanu – Prolegomene juridice, București, Editura Universul Juridic, 2011 (Izabela Navrotchi)

43

● Ion Popa – Consiliul Superior al Magistraturii – de la succes instituțional la eșec funcțional, București, Editura Universul Juridic, 2011 (Cristina Bărbulescu)

44

● Dumitru A.P. Florescu și colectivul – Excepțiile în procesul civil, București, Editura Universul Juridic, 2010, 590 p. (Adina Alexandrescu)

47

● Diana Marilena Popescu Petrovszki – Statutul funcționarilor publici din România și din Uniunea Europeană. Principii, drepturi și obligații, București, IRDO, 2011 (Lucica Niculae)

48

IV. manifestări științifice

 

● Stagiile CISAP organizate de E_A, viziune comparată asupra subiectelor analizate. (Cătălin Ciora)

50

● Al XV-lea Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene, București, 23-25 mai 2011 (Mihaela Bora)

52

V. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

54

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

61