Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2012

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Sorin POPESCU, Luiza MANEA – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene între sistemul de drept anglo-saxon și cel romano-germanic. Valoare juridică

3

● Elena CISMARU – Aspecte generale privind evoluția instrumentelor juridice ale Uniunii Europene specifice domeniului cooperării judiciare în materie penală 

8

● Izabela NAVROȚCHI – Unele considerații asupra art. 95 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

26

● Madeleine PLOȘTINARIU – Procedura rectificării actelor normative. Aspecte practice

30

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: VINTILĂ DONGOROZ – inegalabilul penalist. Prezentare realizată de Ion Dumitrescu

35

III. noi  apariții  editoriale

 

● Droit constitutionnnel. Droit international. Frontières et interférences (Drept constituțional. Drept internațional. Frontiere și interferențe), Institutul European, Iași, 2012, 143 p. (Svetlana Baciu)

39

● Ioan Alexandru – Democrația constituțională. Utopie și/sau realitate, București, Editura Universul Juridic, 2012, 328 p. (Cătălin Ciora)

41

Iv. manifestări științifice

 

● Cea de-a 24-a Conferință a Juriștilor Școlii de Drept Natural de la Kopaonik – Serbia (Emilian Cercel)

43

● Sesiunea din 7 octombrie 2011 a Academiei Central Europene de Științe, Litere și Arte, București (Svetlana Baciu)

45

V. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

46