Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2013

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Elena Simina TĂNĂSESCU – Transformarea semantică a excepției de neconstituționalitate în România

3

● Raluca DINU – Reflecții asupra modificării Constituției după aderarea României la Uniunea Europeană și în perspectiva unei noi revizuiri. Studiu comparativ privind Constituțiile slovenă și lituaniană

23

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion:  George Z. Strat – un susținător fervent al economiei liberale, victimă a represiunilor comuniste. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

30

III. noi  apariții  editoriale

 

● Mari juriști români – Centenar Tudor Radu Popescu, lucrare îngrijită de Ion Dogaru și Mircea Duțu, Editura Academiei Române și Universul Juridic, București 2013, 212 p. (Cătălin Ciora)

37

● Reforma constituțională: analiză și proiecții, coordonatori Bogdan Dima și Elena Simina Tănăsescu, Editura Universul Juridic, București 2012, 214 p. (Luiza Manea)

39

● Contractul de credit bancar, Dumitru A.P. Florescu, Adrian Bordea, Roxana Popa București, Universul Juridic, 2013, 320 p. (Lucica Niculae)

41

Iv. MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

 

● Manifestare științifică omagială, dedicată centenarului nașterii prof. univ. dr. Tudor R. Popescu (1913 – 2009) – Sorin Popescu

43

● Adunarea Generală  a Uniunii Juriștilor – București, 12 mai 2013 – Izabella Navroțchi

44

V. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

45

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

51