Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2015

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Eduard Călinoiu – Dinamica juridică a reformei administrației publice din România

3

● Liviu Vâtc㠖 Considerații privind înlăturarea efectelor nulității actului juridic prin validarea contractului, în lumina prevederilor noului Cod civil

12

● Izabella Nina Navroțchi – Noile Coduri în jurisprudența Curții Constituționale. Decizii de admitere (III)

17

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Anibal Teodorescu: Fondatorul dreptului administrativ modern în România. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

23

III. noi  apariții  editoriale

 

● Tudorel Toader, Marieta Safta – Dialogul judecătorilor constituționali, Editura Universul Juridic, București, 2015 (Lucica Violeta Niculae)

26

● Ion M. Anghel, Grigore Silasi, Adrian Dumitru Crăciunescu – Diplomația Uniunii Europene (și regulile acesteia), Editura Universul Juridic, București, 2015 (Madeleine Ploștinariu)

28

● Bogan Dima – Conflictul dintre palate – raporturile de putere dintre Parlament, Guvern și Președinte în România postcomunistă, Editura Hamangiu, București, 2014 (Ingrid Ispas)

30

● Irina Moroianu Zlătescu – Human Rights – a dynamic and evolving process – Drepturile omului – proces dinamic și evolutiv, Iași, Editura PRO UNIVERSITARIA, 2015 (Cătălin Ciora)

33

*

*     *

 

● Delegații străine în vizită la Consiliul Legislativ (Bogdan Dobrescu)

35

IV. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

36