Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2016

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Marieta SAFTA – Valorificarea normelor de tehnică legislativă în controlul de constituționalitate

3

● Izabella Nina NAVROȚCHI – Noile Coduri în jurisprudența Curții Constituționale. Decizii de admitere (V)

23

● Bogdan DOBRESCU – O reglementare inedită în Legea educației naționale

32

● Cristina PĂIȘ – Reforma Tribunalului Constituțional polonez

39

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Vasile Boerescu – jurist de renume, care a anticipat cu patru decenii înființarea Consiliului Legislativ. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

43

III. apariții  editoriale

 

● Ioan Chelaru – Stăinii în România. Regim juridic, București, Editura Universul Juridic, 2016 (Sorin Popescu și Cătălin CIORA)

46

● Mircea Duțu – Dreptul și juriștii în Academia Română (1866-2016), București, Editura Academiei Române, 2016 (Cristina PĂIȘ)

49

Iv. MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

 

● 20 de ani de la înființarea celui de-al treilea Consiliu Legislativ (Bogdan DOBRESCU)

54

● A II-a Conferință Mondială a AIDP, Protecția mediului prin dreptul penal – București, România, 18-20 mai 2016 (Cristina PĂIȘ)

55

v. PREZENTARE SELECTIVĂ A UNOR ARTICOLE DIN REVISTELE DE DREPT STRĂINE

 

● Lucica-Violeta NICULAE – Gestionarea teritoriului – o permanentă reformă (II) (sinteză din Revue du droit public nr. 5/2015)

57

VI. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

63