Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2017

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Sorin POPESCU – Repertoriul Legislației României, ediția a XXI-a

3

● Raluca DINU – Insolvența persoanelor fizice în cadrul politicii privind spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii Europene. Studiu comparativ

8

● Monica NEAGU, Mariana COJOCARU – Decizii de admitere a recursului în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunțate de către Înalta Curte de Casație și Justiție în materie civilă, în anul 2016

13

● Lucica-Violeta NICULAE – Despre privatizarea închisorilor și/sau a serviciilor penitenciare (scurt examen comparativ asupra legislațiilor naționale)

31

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: George D. Pallade – Jurist și politician de seamă, autor al unui proiect de Consiliu Legislativ eficient. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

37

III. ReVISTA REVISTELOR

 

Prezentare selectivă a unor articole din revistele de drept românești (Cristina PĂIȘ, Lucica-Violeta NICULAE)

40

Iv. noi  apariții  editoriale

 

● Ioan MURARU, Elena Simina TĂNĂSESCU – Drept constituțional și instituții politice, volumul II, București, Editura C. H. Beck, 2017 (Alina ISTUDOR)

43

● Sorin POPESCU, Tudor PRELIPCEANU – A cincea carte cu personalități ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului, București, Editura Lumina Tipo, 2017 (Cristina PĂIȘ)

45

● Andrei RĂDULESCU – Dreptul românesc în Basarabia, București, Editura Universul Juridic, 2017 (Mirela PAVEN)

47

v. MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

 

● Conferința internațional㠄Un sfert de secol de constituționalism” – București, 23-27 mai 2017 (Bogdan DOBRESCU)

48

● Seminarul Asociației Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană și Adunarea Generală a Asociației – Haga, 15-16 mai 2017 (Cătălin Ion CIORA)

50

● Manifestarea omagial㠄Ziua Basarabiei: 99 de ani de la unirea cu Țara” (Mirela PAVEN)

53

VI. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate recent în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

54