Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2018

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Monica NEAGU, Mariana COJOCARU – Decizii de admitere a recursului în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunțate de către Înalta Curte de Casație și Justiție în materie penală, în anul 2017

3

● Alina-Iuliana ȘTEFAN – Considerații privind instituția derogării în perioada legislativă aferentă anului 2017

10

● Daniela GHEORGHE – Regimul actual al avizului Consiliului Legislativ privind republicările și rectificările actelor normative

19

● Tudor PRELIPCEANU – Consiliul de Stat din Spania – o instituție cu vechi rădăcini în istoria acestei țări

32

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: GEORGE D. NEDELCU – un membru de seamă al Consiliului Legislativ interbelic, cu o contribuție importantă la realizarea Codului de procedură penală unificat. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

34

iII. iN MEMORIAM

 

● Academicianul Ion Dogaru: 1 februarie 1935 – 16 martie 2018 (Sorin POPESCU)

38

Iv. ReVISTA REVISTELOR

 

Prezentare selectivă a unor articole din revistele de drept românești (Cristina PĂIȘ)

40

v. noi  apariții  editoriale

 

● Dana APOSTOL TOFAN – Drept administrativ. Volumul I. Ediția 4, București, Editura C.H. Beck, 2018 (Benonica VASILESCU)

43

● Culegere de legislație a Uniunii Europene referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială. Ediția 2017, Justiție și Consumatori, Comisia Europeană (Cristina PĂIȘ)

45

Vi. manifestări științifice

 

● Colocviul organizat de Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană și Adunarea Generală a Asociației – 13-15 mai 2018, Haga (Evelina RISTEA)

47

● Congresul internațional al Federației Internaționale de Drept European (FIDE), Ediția XXVIII – 23-26 mai 2018, Estoril, Portugalia (Raluca DINU)

49

● Conferința internațional㠄Provocări contemporane în dreptul administrativ și în administrația public㔠– 27 aprilie 2018, București (Cristina PĂIȘ)

51

Vii. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele de drept străine intrate recent în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

52