Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2019

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Izabella-Nina NAVROȚCHI – Aspecte din practica legislativă privind normele în executare

3

● Gheorghe GHEORGHIU – Examinarea originalității operelor litigioase

7

● Lucica-Violeta NICULAE, Cristina PĂIȘ – Selecție din avizele Consiliului Legislativ – semestrul II 2018

13

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Dimitrie Alexandresco – savantul-jurist susținător consecvent al înființării Consiliului Legislativ. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

38

III. IN MEMORIAM

 

● Academicianul Vasile Stănescu s-a stins din viață (Sorin POPESCU, Tudor PRELIPCEANU)

44

● Amintirea unei doamne a literelor românești și a rezistenței în timpul regimului comunist – Micaela Ghițescu (Sorin POPESCU)

46

IV. ReVISTA REVISTELOR

 

Prezentare selectivă a unor articole din revistele de drept românești (Cristina PĂIȘ)

47

v. apariții  editoriale

 

● Marian ENACHE, Ștefan DEACONU – Drepturile și libertățile fundamentale în jurisprudența Curții Constituționale. Volumul I, București, Editura C.H. Beck, 2019 (Sorin POPESCU)

54

● Maria Luiza MANEA (TEAU) – Procedura de legiferare prin acceptare tacit㠖 în sistemul juridic românesc și în cel al Uniunii Europene, București, Editura C.H. Beck, 2019 (Sorin POPESCU, Cătălin CIORA)

57

● Buletinul notarilor publici editat de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (Mirela PAVEN)

59

Vi. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești. Bibliografie indexată și adnotată

60

● Articole din revistele de drept străine intrate recent în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

63