Buletin de informare legislativă

Nr. 2/2020

.pdf

I. STUDII, OPINII, INFORMĂRI

 

● Raluca DINU – Scurte considerații privind exercitarea dreptului la propria imagine

3

● Cătălin CIORA, Lucica-Violeta NICULAE – 1. Regimul juridic al ordonanțelor militare 2. Tipuri de răspuns constituțional în aplicarea măsurilor de contracarare a virusului COVID-19 în câteva dintre țările europene

11

● Lucica-Violeta NICULAE, Cristina PĂIȘ – Selecție din avizele Consiliului Legislativ – semestrul I 2020

19

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Constantin C. Stoicescu – valoros profesor de drept roman, consilier temporar la Consiliul Legislativ interbelic. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

36

III. IN MEMORIAM

 

● Profesorul universitar doctor Ion Traian Ștefănescu s-a stins din viață (3 aprilie 1942 – 13 aprilie 2020) (Colegiul de redacție)

39

● Victor Ionescu, jurist de o deosebită erudiție și profunzime (1926-2020) (Sorin POPESCU, Izabella Nina NAVROȚCHI)

41

IV. ReVISTA REVISTELOR

 

Prezentare selectivă a unor articole din revistele de drept românești (Cristina PĂIȘ)

43

v. apariții  editoriale

 

● Sorin Popescu; Tudor Prelipceanu – Consiliul Legislativ interbelic, la temelia unificării legislației din România, după Marea Unire, București, Editura Lumina Tipo, 2020 (Mirela Paven)

49

Vi. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești. Bibliografie indexată și adnotată

51

● Articole din revistele de drept străine intrate recent în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

55