Buletin de informare legislativă

Nr. 3/1998

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Ion Jinga – Evoluții în structura administrativă a Comisiei Europene

1

● Alice Arșinel – Acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor izvorând din normele comunitare, îndreptate împotriva statelor membre ale Uniunii Europene

25

● Atribuțiile camerelor în parlamentele bicamerale. Legislație comparată

31

● Baze de date juridice disponibile pe INTERNET. Documentar

44

II. DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI LEGISLATIV INTERBELIC

 

● Octavian Ionescu – Membru al Consiliului Legislativ din perioada interbelică. Fragment din lucrarea nepublicată "Amintiri din viața mea"

55

III. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

69

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

92