Buletin de informare legislativă

Nr. 3/1999

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● dr. Andrei Popescu – Carta socială europeană revizuită și legislația muncii și protecției sociale

1

● dr. Mircea Preda – Actele juridice ale Parlamentului

24

● dr. Victor Ionescu – Unele controverse în dreptul penal la sfârșit de mileniu

42

● Dana Popescu – Convenția cu privire la recunoașterea atestatelor obținute în învățământul superior în statele din regiunea Europa

71

II. DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI LEGISLATIV INTERBELIC

 

● Medalion: Ștefan Laday

79

● Ștefan Laday – Un proiect de lege uniformă asupra vânzării 

84

● Ștefan Laday – Unificarea dreptului civil

88

III. DOCUMENTARE

 

● Unele  aspecte  ale  legislației   pieței   muncii  în  Republica  Slovenia.   Traducere   de  Elena Popa

90

IV. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

107