Buletin de informare legislativă

Nr. 3/2001

● Raport asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2000

1

I. Din activitatea consiliului legislativ interbelic

 

● Medalion: George Sofronie (1902-1980): Eminent specialist în dreptul internațional

67

II. referințe bibliografice

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată ...

75

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

85