Buletin de informare legislativă

Nr. 3/2004

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Sorin Popescu, Victoria Țăndăreanu – Normele de tehnică legislativă, în concordanță cu Constituția României, republicată: Modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

3

● Niculina Vrânceanu – Dreptul european și instrumentele Consiliului Europei. Domenii comune de reglementare

8

● Cristian Kevorchian – Unele considerații privind utilizarea ontologiilor pentru compararea și armonizarea legislațiilor

18

● Liviu-Marian Vîtc㠖 Considerații teoretice privind sponsorizarea

24

II. Din  trecutul  consiliului  legislativ

 

● Medalion: Tudor R. POPESCU – un desăvârșit teoretician și practician al dreptului privat. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

27

● Restitutio: Ioan C. Filitti : Cum a fost înțeles Consiliul Legislativ

31

III. agenda  consiliului  legislativ

38

Iv. noi  apariții  editoriale

 

● Genoveva Vrabie, Marius Balan – Organizarea politico-etatică a României, Iași, Institutul European, 2004, 380p. (Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu)

40

V. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele românești de drept (semestrul I 2004). Bibliografie indexată și adnotată

41

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

48

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

56