Buletin de informare legislativă

Nr. 3/2005

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Andrei Popescu – Considerații din perspectiva dreptului comunitar asupra modificării recente a Codului muncii

3

● Cristian Kevorchian – Impactul diferitelor abordări normative privind managementul riscului asupra strategiilor TI

11

● Svetlana Baciu – Codul Civil Francez la Bicentenar; influența sa asupra codificării în plan internațional, precum și perspectivele codificării europene, reflectate în revistele juridice străine

15

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Juriști de marcă ai Consiliului Legislativ interbelic (I). Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

18

● Restitutio: Constantin Hamangiu: Expunerea de motive la Proiectul de lege privind modificarea Legii pentru organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ [1931]

24

III. noi  apariții  editoriale

 

● Sorin Popescu, Tudor Prelipceanu – Stele de primă mărime ale presei juridice românești, București, Editura Lumina Lex, 2005, 208 p. (Traian Andreescu)

31

● Vasile Val Popa – Drept civil. Partea generală. Persoanele, București, Editura All Beck, 2005, 476 p. (Cătălin Ciora)

35

● Vasile Stănescu – Știința globalizării, București, Editura All Beck, 2005, 258 p. (Sorin Popescu)

37

● Constanța Călinoiu, Victor Duculescu – Drept constituțional și instituții politice, București, Editura Lumina Lex, 2005, 490 p. (Sorin Popescu; Gabriel Popa)

38

IV. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele românești de drept (semestrul I 2005). Bibliografie indexată și adnotată

40

*

 

● Articole din revistele străine de drept intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

48

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

59