Buletin de informare legislativă

Nr. 3/2006

.pdf

I. studii,  opinii,  informĂri

 

● Andrei Popescu  – Raporturile dintre Organizația Internațională a Muncii și Uniunea Europeană și respectiv dintre Consiliul Europei și Uniunea Europeană

3

● Victoria Țăndăreanu, Svetlana Baciu – Examen comparativ privind reglementarea instituției referendumului legislativ în Europa

12

● Liviu Vîtcă, Dorin Dănescu – Considerații privind guvernanța corporativă

22

II. personalități  ale  CONSILIULUI  LEGISLATIV de-a  lungul  timpului

 

● Medalion: Juriștii comercialiști de la Consiliul Legislativ interbelic, coautori ai Codului comercial unificat, în elita profesiei. Prezentare realizată de Sorin Popescu și Tudor Prelipceanu

32

III. noi  apariții  editoriale

 

● Victor Ionescu, Izabella Navroțchi – Democrație: vis și realitate, București, Editura C.H. Beck, 2006, 224 p. (Sorin Popescu)

38

● Cristian Ionescu – Regimuri politice contemporane, București, Editura C.H. Beck, 2006, 562 p. (Sorin Popescu, Cătălin Ciora)

40

IV. referințe bibliografice

 

● Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (semestrul I 2006). Bibliografie indexată și adnotată

42

*

 

● Articole din revistele de drept străine intrate în Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie adnotată

49

● Cărți recent achiziționate de Biblioteca Consiliului Legislativ. Bibliografie indexată

57